ورق آلومینیوم

1398/09/10
نامکارخانهقیمت واحد (ریال)
ورق آلومینیوم 1 تا 5 میلاراک
ورق آلومینیوم 6 میل به بالااراک

ورق آلومینیوم 7075 ، 6061 ، 2024 (آلیاژی)

1398/09/10
نامقیمت واحد (ریال)
ورق آلومینیوم 7075 (اروپایی)
ورق آلومینیوم 6061
ورق آلومینیوم 2024 (اروپایی)